“ ဂႏီၵ ႏွင္႔ ပါေမာကၡ”

တစ္ေန ့ေတာ့ ေန႔လည္စာ စားရန္အတြက္ ဂႏီၵက သူ၏ ပန္းကန္ျဖင့္ ထို ပါေမာကၡ၏ ေဘးတြင္ ဝင္ထိုင္မိလိုက္ရာ ပါေမာကၡက သူ႔အား "ဒီမွာ ဂႏီၵ၊ ဝက္ တစ္ေကာင္ဟာ ငွက္ တစ္ေကာင္နဲ႔ အတူတူ မထိုင္သင့္ဘူး ဆိုတာ နားမလည္ေသးဘူး ထင္တယ္" ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ပါေမာကၡ မွာ မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားၿပီး စာေမးပဲြ စစ္ေသာအခါ လက္စားေခ်ရန္ ႀကံစည္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ သူေမးသမ်ွ ေမးခြန္းမ်ားကို ဂႏီၵက ထက္ျမက္စြာ ျပန္ေျဖနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေမးခြန္း တစ္ခုကို ေမးျပန္သည္။ "ကဲ၊ ဂႏီၵ မင္း လမ္းေလ်ာက္လာတံုး ေငြေတြပါတဲ့ အထုတ္ တစ္ထုတ္နဲ႔ ပညာ ဥာဏ္ေတြ အျပည့္ပါတဲ့ အထုတ္ တစ္ထုတ္ ေတြ႕တယ္ ဆိုပါေတာ့၊ တစ္ထုတ္ဘဲ ေ႐ြးရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္အထုတ္ကို ယူမလဲ" ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဂႏီၵက "ေငြေတြပါတဲ့ အထုတ္ကို ေ႐ြးမယ္" ေျပာေတာ့ ပါေမာကၡက မဲ့ျပံဳးျပံဳးကာ "ငါသာမင္းေနရာမွာဆိုရင္ ပညာဥာဏ္ေတြ အျပည့္ပါတဲ့ အထုတ္ကို ေ႐ြးမယ္။ မဟုတ္ဘူးလား" ထိုအခါ ဂႏီၵက "မွန္ပါတယ္။ လူေတြက ကိုယ့္မွာ မရိွတာကို လိုခ်င္ၾကတာဘဲ မဟုတ္လား" ျပန္ေျဖလိုက္ေလသည္ ။