တပည္​့​ေက်ာ္​ အိုင္​းစတိုင္​း

တပည့္ေက်ာ္အိုင္းစတိုင္း ရက္လိဗ္တစ္ဖ္ဗတီ ဟုၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ပင္ကၽြန္ေတာ္တို ့အားလံုး၏အေတြးစိတ္ထဲ၌ကားသိပၸံပညာရွင္ၾကီးတစ္ဦး၏ ပံုရိပ္ကိုခ်က္ခ်င္းပင္ျမင္ေယာင္ၾကေပမည္။ ဟုတ္ပါသည္… ဆံပင္ျဖဴျဖဴဖြားဖြား ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီးႏွင့္ဆရာႀကီး“အဲလ္ဗက္ အိုင္းစတိုင္း”ကိုရက္လိဗ္တစ္ဖ္ဗတီႏွင့္တြဲျမင္ၾကသည္မွာအေသအခ်ာပင္..။ဆရာၾကီး၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္အလုပ္အေပၚခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြဲလမ္းမႈတို့ကသည္ပင္ သူ ့အားကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္လာေစျခင္းပင္……။ ဆရာႀကီးသည္ သီအိုရီအားေဖာ္ထုတ္ေတြ ့ရွိျပီးေနာက္ အျခားသူမ်ားလက္ခံသေဘာေပါက္နားလည္လာေစရန္နယ္တကာလွည့္၍ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျ ပဳလုပ္ေပးရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရေပသည္။ဆရာၾကီးသည္ သူႏွင့္အတူေနာက္လိုက္တပည့္ႀကီးတစ္ဦးကိုေဟာေျပာပြဲမ်ားသြားသည့္အခါတိုင္းေခၚေဆာင္သြားတတ္ေလ၏။ထိုသူသည္ဆရာႀကီး၏ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေပသည္။သူသည္ သိပၸံပညာႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္လားလားမွ် မသိ။ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲတိုင္း ခန္းမ၏ ေနာက္ဆံုးတန္းတြင္ထိုင္ကာနားေထာင္ရေလသည္။ ဤသို ့ႏွင့္ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုအတန္အသင့္လိုက္ပါနားေထာင္ခဲ့ေလသည္။တစ္ေန ့ေသာ္ ယာဥ္ေမာင္းႀကီးကဆရာၾကီးအား သီအိုရီမွာလြယ္ကူရိုးရွင္းေၾကာင္းေျပာေလသည္။ ထိုအခါဆရာႀကီးမွာသူ၏သီအိုရီသည္သိပၸံပညာရပ္အားနားမလည္ေသာလူ၀တ္ေၾကာင္(၀ါ)လူၿပိန္းတစ္ေယာက္သည္ပင္နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္သည္ဟုယူဆျပီး ၀မ္းသာျခင္းျဖစ္ေလ၏။>ေနာက္တစ္ေန့တြင္ ဆရာႀကီးကေနာက္လိုက္ႀကီးအားေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္သီအိုရီႏွင့္ပတ္သတ္္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးႏိုင္မလားဟုေမးေလသည္။ထိုေခတ္အခါ၌ကား သတင္းမီဒီယာမဖြံ့ၿဖိဳးေသးခ်ိန္ျဖစ္ေလရာ…ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာေဒသမွလူမ်ားသည္ကား ဆရာၾကီး၏ပံုပန္းသ႑ာန္မည္သို့မည္ပံုရွိသည္ကို မသိၾကေသးေပ….။ဤအခ်ိန္မွစ၍ ဆရာၾကီးကားေနာက္လိုက္လုပ္ကာတပည့္ယာဥ္ေမာင္းၾကီးသည္ပညာရွင္ႀကီးအသြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေလသည္။ လူတိုင္းမွလည္းသူ ့အား ဆရာႀကီးအိုင္းစတိုင္းအစစ္ဟုပင္ထင္ၾကေလသည္။သူသည္လည္း သီအိုရီႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ေကာင္းမြန္စြာေျပာၾကားႏိုင္၏။သူ ့အားေမးေသာ ေမးခြန္းတိုင္းမွာလည္းဆရာၾကီးအရင္ေဟာေျပာခဲ့စဥ္ကေျဖခဲ့ရေသာေမးခြန္းမ်ားသာျဖစ္ေလရာအဆင္ေျပစြာေဟာေျပာေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။တစ္ခါေသာ္ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု၌ လူတစ္ေယာက္မွသူ ့အား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်မေမးခဲ့ဖူးေသာ သိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္လြန္စြာမွအေျခခံက်ေသာေမးခြန္းတစ္ခုကိုေမးေလ၏။ ယာဥ္ေမာင္းႀကီးဦးေႏွာက္ေျခာက္ေပျပီ။မည္သို ့မည္ပံုေျဖရမည္သူမသိေတာ့။ သူသည္စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေအာင္ထားလ်က္အတန္ငယ္စဥ္းစားလိုက္၏။ျပီးေနာက္ သူ ့မ်က္ႏွာတြင္အျပံဳးရိပ္မ်ားသန္းလာသည္။ သူသည္ ရုတ္တရက္အခက္အခဲၾကားလ်င္ျမန္စြာေတြေခၚႏိုင္တတ္ျခင္းေၾကာင့္အဖိုးတန္အေျဖတစ္ခု ရသြားေပျပီ။ယာဥ္ေမာင္းႀကီး မည္သို့မည္ပ ံုအေျဖျပန္ေပးလိုက္္သည္ကိုအဘယ္သူ ခန္ ့မွန္းႏိုင္ပါမည္ေလာ……။ယာဥ္ေမာင္းႀကီးမွေမးခြန္းေမးသူအားျပန္ေျပာလိုက္သည္မွာ“ဤသို ့မခံ့ေလးစားနိုင္ေသာရူးေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္လြန္းေသာေမးခြန္းကိုကၽြႏု္ပ္မဆိုထားႏွင့္၊ကၽြႏု္ပ္၏ေနာက္လိုက္ယာဥ္ေမာင္းႀကီးပင္လွ်င္ေျဖဆိုႏိုင္ေပသည္။ထိုသူသည္ ခန္းမ၏ေနာက္ဆံုးတန္းတြင္ထိုင္ေနေပသည္။ထိုသူႏွင့္ဆိုလွ်င္ပင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးနိုင္ေပသည္။” ဟုေျပာကာ ဆရာႀကီးအိုင္းစတိုင္းထံလက္ညွဳိးညႊန္ျပလ်က္ ေဟာေျပာပြဲအားအဆံုးသတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။