ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေစာေ၀လွ၏ “Quantum Molecular Machine Seminar “က်င္းပျခင္း

description

    ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေစာေ၀လွ၏ “Quantum Molecular Machine Seminar “က်င္းပျခင္း

                               STI Myanmar University သည္ University of Bedfordshire (UK) ႏွင္႔ လက္တြဲ၍  Civil Engineering, Architectural Engineering, Civil and Architectural Engineering , Engineering Electronic ေမဂ်ာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိရာ  တက္ေရာက္သင္ယူေနေသာ  ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူမ်ား  အသိဥာဏ္ၾကြယ္၀ေစရန္ႏွင္႔ ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္ Seminar ႏွင္႔ Workshop မ်ား ကို မၾကာမခဏ  ျပဳလုပ္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၉ရက္ေန႔  ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ (၃)နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT park အတြင္းရွိ   STI Myanmar University တြင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေစာေ၀လွ၏ “  Quantum Molecular Machine Seminar “  ကိုျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။   

                               ဆရာႀကီးေဒါက္တာေစာေ၀လွသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ Master of Science ဘြဲ႕ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ႔ၿပီး Ph.D ဘြဲ႕ကို လူဘီနီးယားတကၠသိုလ္တြင္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၌ ရရွိခဲ႔ပါသည္။  အီတလီႏိုင္ငံ ထရီးရပ္စ္ ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဂ်ာမနီႏို္င္ငံရွိ ဘာလင္တကၠသိုလ္၌လည္း ဧည္႔ပါေမာကၡအျဖစ္ သင္ၾကားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ႔ရသည္။ ဘာလင္တကၠသိုလ္တြင္ ေလးႏွစ္တာ စာသင္ၾကားရင္း နာႏိုရူပေဗဒ ကိုဆက္လက္ေလ႔လာခဲ႔႔ပါသည္။ ထို႔သို႔ေလ႔လာရင္း  Chemical  Reaction ကိုု ေမာ္လိက်ဴးတစ္လံုးတည္းျဖင္႔ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္႔ နည္းကို  ဆရာႀကီးေအာင္ျမင္စြာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ႔ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည္႔ သိပၸံပညာရွင္မွ မေအာင္ျမင္ေသးသည္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳး ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေစာေ၀လွက ပထမဆံုးအႀကိမ္ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၀၀ျပည္႔ႏွစ္ တြင္ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း သိပၸံပညာရွင္(၂၀၀) စာရင္းတြင္ လည္းပါ၀င္ခဲ႔ပါသည္။

                     ေဒါက္တာေစာေ၀လွသည္ “  Quantum Molecular Machine Seminar “ တြင္ နာႏိုရူပေဗဒ ကို မည္ကဲ႔သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပံုႏွင္႔ ႏုာႏိုရူပေဗဒအေၾကာင္း ေလ႔လာခဲ႔ ေသာ  မိမိ၏ဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင္႔ ျဖတ္သန္းခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မွူ မွတ္တိုင္မ်ား အေၾကာင္းကို ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးေပးခဲ႔ရာ    ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက စိတ္၀င္တစား နားေထာင္ခဲ႔ၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို  ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ႔ပါသည္။    ဆရာႀကီးကလည္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို  ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ႔ပါသည္။   ထို႔ေနာက္ Bachelor of Engineering Foundation အတန္းမွ မဆုလဲ႔ရည္ႏွင႔္ မေနျခည္မ်ိဳးတို႔က ဆရာႀကိးအား  STI Myanmar University ကိုယ္စား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား  ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ STIMU ဆရာ ၊ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ ၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။