ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး၏ "Destiny" Seminar က်င္းပျခင္း

description

   

       ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး၏  “Destiny “ Seminar က်င္းပျခင္း

                               STI Myanmar University သည္ University of Bedfordshire (UK) ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍  ကမၻာ႔အဆင္႔မီ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိရာ  တက္ေရာက္သင္ယူေနေသာ  ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူမ်ား  အသိဥာဏ္ၾကြယ္၀ေစရန္ႏွင္႔ ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္ Seminar ႏွင္႔ Workshop မ်ား ကို မၾကာမခဏ  ျပဳလုပ္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ရက္ မနက္ (၁၀)နာရီမွ  ေန႔လည္ (၁၂)နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT park အတြင္းရွိ   STI Myanmar University တြင္   STIMU ၏  Seminar Series 2019 စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ Seminar အျဖစ္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး ၏ “ Destiny” အမည္ရွိ Seminar  ကိုျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္ ။

                ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳးသည္ စကာၤပူနိုင္ငံ National University of Singapore       တြင္ပညာသင္ၾကားခဲ႔ၿပီး စကာၤပူႏိုင္ငံ၏  ေခါင္းေဆာင္မူဆုိင္ရာအသိအမွတ္ျပဳ ဆုတံဆိပ္မ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားလည္းခ်ီးျမွင္႔ျခင္းခံ ခဲ႔ရသူျဖစ္သည္ ။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူူမူေရးဆိုင္ရာ လွဳပ္ရွားမူမ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လွဳပ္ရွားခဲ႔ၿပီး  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ၊  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကိး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူ လုပ္ငန္းမ်ား  ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။  ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳးသည္ Destiny Seminar တြင္ စကာၤႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ႏွင္႔ မိမိျဖတ္သန္းခဲ႔ေသာဘ၀အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား အျပင္ လူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္႔ကိုယ္ အားကိုးေစရန္ ၊ ကိုယ္႔ႏို္င္ငံ ၊ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၏ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္  ႀကိဳးစားရုန္းကန္ရမူမ်ားႏွင္႔  မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၏ အေရးပါပံုကို သာဓကမ်ား ျဖင္႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုေတြးေခၚနည္း မ်ား  ၊  အနာဂတ္ဘ၀တြင္ လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္႔ အခြင္႔အလမ္းႏွင္႔ စိန္ေခၚမူမ်ားအျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ယႏၱရားတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တကၠသိုလ္ ႏွင္႔ အစိုးရ    ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သင္႔ေၾကာင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ  ေဆြးေႏြးေဟာေ ျပာခဲ႔ရာ  ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက  မိမိတို႔ သိလိုသည္မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ  ေမးျမန္းေႏြးရာတြင္ ၀န္ႀကီး မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။ ဆက္လက္၍  STI Myanmar University ၏ President ေဒၚခင္ေအး၀င္းမွ  ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး  ၀န္ႀကီးေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳးအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ကာ အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးခဲ႔ပါသည္။

                     ထိုအခမ္းအနားသို႔   STI Myanmar University ၏ President ေဒၚခင္ေအး၀င္း ၊  Board of Directors မ်ား၊  Faculty အသီးသီး မွ  Consultants ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင္႔ ဆရာ ၊ဆရာမမ်ား ၊   STI Student Council ႏွင္႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား  အျပင္  STIMU မႏၱေလးႏွင္႔ေရႊဘံုသာေက်ာင္းခြဲမ်ားမွ ေက်ာင္း/သူ  သူမ်ား ကလည္း video conference ျဖင္႔ စိတ္ပါ၀င္စားစြာတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။