၂၀၁၉ ဇြန္လဆန္းတြင္က်င္းပခဲ႔ေသာ STIMU ေရႊဘံုသာ Campus ၏ Graduation Ceremony

description

    ၂၀၁၉ ဇြန္လဆန္းတြင္က်င္းပခဲ႔ေသာ STIMU ေရႊဘံုသာ Campus ၏ Graduation Ceremony

 

                STI Myanmar University သည္ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ  အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University   of Bedfordshire (UK) ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍  Business Management စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမူ ဘာသာရပ္တြင္  Professional  တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္  ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ  ဘြဲ႕သင္တန္း မ်ားကို ကမၻာ႔အဆင္မီသင္ၾကား ဖြင္႔လွစ္   ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။  STI Myanmar University ၏ ေရႊဘံု သာ  ေက်ာင္းခြဲတြင္ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားခဲ႔ၿပီးေသာ Advanced  Diploma in Business Management (ADBM), Diploma in Business Management(DBM) ,   Certificate in Business Management ( CBM) သင္တန္းမ်ား၏ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔   မနက္ (၉)နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၂)နာရီအထိ လွိဳင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ MICT park အတြင္းရွိ Main Conference Hall တြင္ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ အဆုိပါ ADBM, DBM ႏွွင္႔ CBM ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားသည္ the University of Bedfordshire(UK) မွတိုက္ရိုက္ခ်ီးျမွင္႔သည္႔ BA(Hons) Business Administration Program ၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္းသို႔  တိုက္ရိုက္၀င္ခြင္႔ရရွိၿပီး ၊ အျခားဘြဲ႕ (သို႔)လုပ္သက္ႏွစ္ႏွစ္ ႏွင္႔ အထက္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသူမ်ားသည္  MBA Program သို႔ တက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ခြင္႔ရရွိၾကပါသည္။

                       ထိုအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင္႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳျခင္းျဖင္႔ အခမ္းအနားကို စတင္ခဲ႔ၿပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ  STI Myanmar Univesity ၏ Consultant  ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚလွျမင္႔က  ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကား ခ႔ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ADBM, DBM,CBM  သင္တန္းမ်ားမွ ထူးခြ်န္ဆု ရရွိသူမ်ားအား ဆုမ်ား အသီးသီး ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ၿပီး ထူးခြ်န္ဆု ရရွိသူမ်ားကိုယ္စား Advanced Diploma  ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသူ  မေမဖူးကိုကိုုကလည္းေကာင္း ၊  သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ရရွိသူမ်ား ကိုယ္စား Diploma  ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ႔သူ   မေမသူၾကြယ္ကလည္းေကာင္း   မိမိတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားလည္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။  ဆက္လက္၍  STI Myanmar University ၏ President ေဒၚခင္ေအး၀င္းက မုဒိတာစကား  ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ ဆရာ/ ဆရာမႀကီးမ်ားက က  ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေသာ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၂၆) ဦးအား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးကာ ၊တက္ေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္မ်ားကို အေကြ်းအေမြးျဖင္႔ ဧည္႔ခံျခင္းျဖင္႔ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။