BEng(Hons) Civil Architectural Engineering

Speakers

Time

Address

description

STIMU ႏွင့္ University of Bedfordshire UK (UOB) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာ တန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းအသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ (၄) ႏွစ္ၾကာျမင့္ပါသည္။ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္မတိုင္မွီေက်ာင္းအပ္ႏွံသူမ်ားအား ကနဦးေက်ာင္းလခ အေပၚတြင္ USD 1000 ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္ထူး တစ္ဘာသာလ်င္ (၁၀) သိန္းက်ပ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္အထူးအစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။
State-of-the-art Lab Facilities မ်ားျဖင့္စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ အေကာင္းဆံုး ဆရာ/မ မ်ားမွ သင္ၾကား ေပးပါသည္။ MICT Park ႀကီးအတြင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ေက်ာင္းအဂၤါရပ္ မ်ားႏွင့္ အညီ အေဆာက္အဦး ၏ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ အမ်ားဆံုး ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ကားရပ္နားရန္ က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာမ်ား ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပရဝုဏ္ ႏွင့္ တင့္တယ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတြင္သင္ၾကားရပါမည္။
ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္Internship program မ်ား ပါရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္~ STI MU ( MICT Campus )
Block 10, MICT Park ,
လွိုင္တကၠသိုလ္ ၊ လွိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
099 55 123 446 ~ 7
STIMU ( MDY Campus )
No. ( B- 15/16 ) , 66th လမ္းႏွင့္ သဇင္လမ္းေထာင့္၊
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႔
09 78 3800062 ~ 64
တို႔ တြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိူင္ပါသည္။