ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

Speakers

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ဝင္း ( မိတီၳလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ )
ဆရာအ႐ိုး

Time

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ( ၂၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၃နာရီအထိ

Address

မႏၲေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel

description

STI Myanmar University က ႀကီးမႈးၿပီး " ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Public Seminar ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ( ၂၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၃နာရီအထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Keio University မွ PhD ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ဝင္း ( မိတီၳလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ) က " SMEs in the Changing Environment " ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေတးေရး ေတးဆို၊ ဂီတပညာရွင္ အျဖစ္သာမက စာေရးဆရာအျဖစ္ပါ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ ဆရာအ႐ိုးက " Jump-On " ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိူသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ STI Myanmar University, Mandalay Campus ဖုန္း ၀၉၇၈၃၈၀၀၀၆၂ ~ ၆၄ ( သို႔မဟုတ္ ) Email: stimu.mandalay@gmail.com သို႔ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္ႏိုုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အေကၽြးအေမြးျဖင့္ ဧည့္ခံမည္ျဖစ္ပါသျဖငါ့ တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။