​ေျပာင္​းလဲလာ​ေသာ စီးပြား​ေရးပတ္​ဝန္​းက်င္​ႏွင္​့စိန္​​ေခၚမႈမ်ား ​ေခါင္​းစဥ္​ျဖင္​့ Public seminar က်င္​းပၿပီးစီး

description

STI Myanmar University က ႀကီးမႈးၿပီး " ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Public Seminar ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ( ၂၉ ) တြင္​ ​ေအာင္​ျမင္​စြာက်င္​းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္​