ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ STI Myanmar Universtiy ၏ Graduation Ceremony

Speakers

Time

2018-05-20

Address

description

အဆင္႔ျမင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ   ယခုအခ်ိန္တြင္   ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက  စြမ္းရည္ျပည္႔၀ၿပီး  စီးပြားေရးပညာရပ္ကိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ကြ်မ္းက်င္ႏိုင္မည္႔  မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမ်ားစြာလို္အပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ STI Myanmar University သည္  ယငိးလို္အပ္ေနေသာ ကြက္လပ္ကို  ျဖည္႔ဆည္းရာတြင္ ကမၻာ႔ အဆင္႔မီ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမူ ( Business Management) သင္တန္းမ်ား သာမက ၊  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကြ်မ္းေစရန္   ၊ ဘဏ္ႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းေစရန္  ရည္ရြည္၍  လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မူ (Finance + Banking Accounting ) ဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ား ကို လည္း ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 

              အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမူပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္ ( NMDC) ႏွင္႔ STI Myanmar University  တို႔ ပူးေပါင္းဖြင္႔လွစ္ေသာ  Diploma in Business Management (DBM) ႏွင္႔  Diploma in Finance  and Banking  (DFB) အမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းမ်ား၏ သင္တန္းဆင္းေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၀ ) ရက္ေန႔  မနက္ ၉နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ   MICT Park ,Main Conference Hall လွိဳင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔႔ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမူ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္ ( NMDC) မွ အၿငိမ္းစားတြဲဖက္ပါေမာကၡ ဆရာမႀကီးေဒၚခင္ထားေမ က  ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ဆက္လက္၍  STI Myanmar University ၏ Managing Director ေဒၚခင္ေအး၀င္းက မုဒိတာစကား  ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ ဆရာ/ ဆရာမႀကီးမ်ားက က  ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း ၊တက္ေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္မ်ားကို အေကြ်းအေမြးျဖင္႔ ဧည္႔ခံျခင္းျဖင္႔ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

                ထို႔အျပင္  STI Myanmar University ၏ ေရႊဘုံသာေက်ာင္းခြဲတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီးေသာ အမွတ္စဥ္ (၂) Certificate in Business Management  (CBM) ႏွင္႔ Certificate  in  Financial Services ( CFS) ၊  အမွတ္စဥ္ (၁) ႏွင္႔ (၂) Advance Diploma in Business Management (ADBM) သင္တန္းမ်ား၏ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားးကိုလည္း ထိုေန႔ ေန႔လည္  ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၄နာရီအထိ  MICT Park ,Main Conference Hall လွိဳင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္ ။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡ ဆရာမႀကီး ၊ STI Myanmar Univesity ၏ Consultant ေဒါက္တာ ေဒၚလွျမင္႔က  ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး သင္တန္းတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ၿပိးစီးခဲ႔ေသာ  ေက်ာင္းသူ မ်ားက မိမိတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ ၿပီး ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ဆက္လက္၍ STI Myanmar University ၏ Managing Director ေဒၚခင္ေအး၀င္းက သင္တန္းဆင္ေမာင္မယ္မ်ားအား မုဒိတာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္  ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ားက သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ႔ၾကသည္။၊တက္ေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္မ်ားအား အေကြ်းအေမြးျဖင္႔ ဧည္႔ခံျခင္းျဖင္႔ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။